WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z KLAS 1 - 8

Wymagania edukacyjne

Czyli, co trzeba umieć, aby otrzymać konkretną ocenę (pliki do pobrania)
* ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą