DLA PRACOWNIKÓW

Rok szkolny 2022/2023

Do  30 września 2022 r. należy złożyć, w sekretariacie Szkoły Podst. nr 1 na ul. Kościuszki 14, WNIOSEK o przyznanie pomocy finansowej z powodu wzmożonych wydatków finansowych w okresie świąt.

Załącznik nr 6, dostępny również w sekretariacie.

ZAPRASZAMY na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się w dniu 13 października 2022 r. w sali Hotelu Wróblewscy w Sieradzu.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o telefoniczne lub osobiste zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły do dnia 30 września 2022 r.

Osoba uprawniona do korzystania z ZFŚS zobowiązana jest do 31 marca danego roku złożyć oświadczenie o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy
(Pobierz edytowalny załącznik nr 2).
Oświadczenie złożone w bieżącym roku traci ważność 31 marca następnego roku.