RADA RODZICÓW

Informujemy, że składka na Radę Rodziców na rok szkolny 2021/2022 wynosi:
– jeżeli do szkoły uczęszcza tylko jedno dziecko –  50 zł
– jeżeli uczęszcza więcej niż jedno dziecko – 60 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 80 1240 3275 1111 0010 8779 7355

Składka może być płatna w dwóch ratach w sekretariacie lub u wychowawcy.

Dziękujemy za terminowe wpłaty!

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Rok szkolny dzieli się na 2 półrocza:

  • I półrocze – od 1 września 2021r. do 23 stycznia 2022r.
  • II półrocze – od 24 stycznia 2022r. do 24 czerwca 2022r.

I półrocze

1 września 2021r. (środa) – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

3 września 2021r. (piątek) – zebrania organizacyjne z rodzicami uczniów oddziałów 6-8 i rodzicami dzieci grup przedszkolnych (budynek przy ulicy Kościuszki 14 – oddział 6 a i budynek  przy ul. Rycerskiej 4 – pozostałe oddziały i grupy przedszkolne)

6 września 2021r. (poniedziałek) – zebrania organizacyjne z rodzicami uczniów oddziałów 1-5 (budynek  przy ul. Kościuszki 14)

26 października 2021r. (wtorek)   – Dzień Otwartej Szkoły (budynek przy ul. Kościuszki 14)

11 listopada 2021r. (czwartek) – Narodowe  Święto Niepodległości (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

20 grudnia 2021r.  (poniedziałek)  – zebrania z rodzicami uczniów oddziałów 7-8 i rodzicami dzieci z grup przedszkolnych (budynek  przy ul. Rycerskiej 4)

21 grudnia 2021r. (wtorek) –  zebrania z rodzicami uczniów oddziałów 1-6 (budynek  przy ul. Kościuszki 14)

Informacja dotycząca osiągnięć uczniów:

do 22 grudnia 2021r. wychowawcy informują rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych uczniów oddziałów 4-8 oraz o niezadowalającym poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów klas 1-3

23 grudnia – 31 grudnia 2021r. – zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2022r. (czwartek) – Objawienie Pańskie (Trzech Króli; dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

11 stycznia 2022r. (wtorek) – zabawa karnawałowa dla uczniów oddziałów 1-3 (budynek przy ul. Kościuszki 14) oraz dla dzieci z grup przedszkolnych (budynek przy ul. Rycerskiej 4)

12 stycznia 2021r. (środa) – zabawa karnawałowa dla uczniów oddziałów  4-8 (budynek przy ul. Kościuszki 14)

II półrocze

24 stycznia 2022r. (poniedziałek) – zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie śródrocznej klasyfikacji uczniów oddziałów 1-8

1 lutego 2022 r. (wtorek) – wywiadówka (oddziały 1-6; budynek przy ul. Kościuszki 14)

2 lutego 2022 r. (środa)  –  wywiadówka (oddziały 7-8; budynek przy ul. Rycerskiej 4) oraz zebrania z rodzicami dzieci z grup przedszkolnych  (budynek przy ul. Rycerskiej 4)

14 lutego – 27 lutego 2022 r. – ferie zimowe

29 marca 2022 r. (wtorek)  – Dzień Otwartej Szkoły (budynek przy ul. Kościuszki 14)

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna

3 maja 2022 r. (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

16 maja 2022 r. (poniedziałek) – wywiadówka (oddziały 7-8 w budynku przy ul. Rycerskiej 4)   oraz zebrania z rodzicami dzieci z grup przedszkolnych (budynek przy ul. Rycerskiej 4)

17 maja 2022 r. (wtorek) – wywiadówka (oddziały 1-6 w budynku przy ul. Kościuszki 14)

Informacja dotycząca osiągnięć uczniów:

do 18 maja 2022r. wychowawcy informują rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych uczniów oddziałów 4-8 oraz o niezadowalającym poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów oddziałów 1-3

-do 1 czerwca 2022r. wychowawcy informują rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów i ocenie z zachowania uczniów oddziałów 4-8  oraz przewidywanej ocenie opisowej uczniów oddziałów 1-3

24, 25, 26 maja 2022 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty

14 czerwca 2021r. (wtorek) – zebranie z rodzicami dzieci, które rozpoczynają naukę w roku szkolnym 2022/2023

16 czerwca 2022 r. (czwartek) – Boże Ciało (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

24 czerwca 2022r. (piątek) – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. – ferie letnie