WYKUP POSIŁEK DLA SWOJEGO DZIECKA

Wpłaty za obiady przyjmowane są pierwszego, drugiego i trzeciego dnia roboczego w danym miesiącu w sekretariacie szkoły przy ul. Kościuszki 14 i ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu.

Wpłat można także dokonywać na konto bankowe o numerze: 69 1020 4564 0000 5502 0095 3380,
w tytule przelewu należy wpisać: „ Wpłata za obiady, ……. ( imię i nazwisko dziecka), kl…..”.

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać w ciągu pierwszych 3 dni roboczych danego miesiąca  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@sp1.sieradz.eu lub dostarczyć do sekretariatu.