AKTUALNOŚCI

Obiady – Październik 2022r.

OBIADY – PAŹDZIERNIK  2022 r.

 

19 dni x 5 zł = 95 zł

(3-31.10.2022r. )

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ W DNIACH 3 – 5.10.2022r.

 

Wpłatę za obiady należy dokonywać na konto

69 1020 4564 0000 5502 0095 3380

W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać:

SP1 imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza

 

Powrót